The Wisdom Keeper

banner

Buy the Ebook or paperback “The Wisdom Keeper” on Amazon

It is wisdom that we need to find in ourselves to heal our planet. The wisdom to connect to each other, to respect, to be humbled by the forces of nature instead of wanting to control them.

For this, we are now turning to the wise people of the earth, the shamans, clan elders and earth keepers of this world. When our post-industrial story of infinite growth is becoming no longer true since we live on a finite planet, we turn our ear to the indigenous people again. Maybe they have been wiser than us, all that time. How now to integrate that wisdom in our new story? What can we truly learn and change when we start listening to our mother again?

First, we need to learn how to become quiet. To feel the magic again when we look at the universe. To feel that we are just a small part in a cosmic play. And then to find our unique purpose in that masterpiece we call life

Click this link for more info on the Novel

Top 5 secret beaches Ibiza

1502470325_493308_1502470839_sumario_normal

Ibiza has a stunning 100 secret beaches. Difficult to reach, you need insider information, and sometimes you only can get there by swimming. I describe my personal five favourite medium secret beaches, that are not known to many people since they are away from the mainstream flow of tourists. Read more here –>>

Romantisch Ibiza : Amandel Bloesem & volle maan

Ibiza heeft vele geheimen die het eiland in de loop van de tijd heeft prijsgegeven aan haar bezoekers. Het mooiste is al die geheimen zelf te ontdekken. Verwonderd te worden door de vele kanten van dit magische eiland. Een van die parels van schoonheid, magie en verwondering zijn de bloeiende amandelbomen in de winter.

almonds_webHet is maar een korte periode van enkele weken dat de amandelbloesems te bewonderen zijn. Meestal in februari, en de laatste jaren ook vaker in maart. De zijdezachte witte bloemen steken opeens voorzichtig hun hoofd uit de vele knoppen aan de bomen. In de zomer hebben de bomen erbij gestaan als stille getuigen van de drukte. De groene beschermende laag die in de vroege zomer nog om de amandel zat is in de herfst verschrompeld en opengebarsten. Een tweede beschermende laag om de amandel heen is nu zichtbaar. De verweerde zwarte takken steken scherp af tegen de blauwe herfstlucht. De takken zitten soms nog vol met zwart geblakerde amandelen. De boeren die er nog zijn op Ibiza oogsten de amandelen niet meer. Te arbeidsintensief. De Mexicanen in Californië zijn een stuk goedkoper dus de amandelen die we hier eten op Ibiza komen van de andere kant van de wereld. Toch jammer wanneer je beseft dat Spanje de op één na grootste producent van kwalitatief zeer goede amandelen was. Op Ibiza zijn er inmiddels natuurlijk andere bronnen van inkomsten onstaan voor de boeren en landeigenaren.

Toch moeten de boomgaarden bewerkt worden. Takken gesnoeid en de diep rode aarde omgeploegd. Het zit de boeren kennelijk in het bloed, want ook al wordt er niets meer aan verdiend, het werk wordt toch gedaan. Soms met hulp van vrijwilligers. En wellicht om oude tradities in ere te kunnen houden, zoals de wandeltocht met volle maan door de amandel boomgaard.

almonds-febr-2014

De oude traditie verteldt dat deze wandeling in het volle maanlicht de vruchtbaarheid zou bevorderen. Het is een bijzondere ervaring, mits het weer het toelaat natuurlijk. De laatste jaren worden er voor de snel groeiende groep internationale residenten ook wandeltochten aangeboden door de boomgaarden met volle maan. En als het even kan op 14 februari, wanneer ook nog Valentijnsdag gevierd wordt. Een potentiele romantische apotheose in de kaart spelend.

De Vallei van St. Agnes de Corona, (Pla de Corona) is de meest bekende plek voor amandelbloesem spotting. Het is de grootste verzameling amandelboomgaarden bij elkaar. Een blik vanaf omliggende heuvels is ronduit magnifiek, in alle jaargetijden trouwens. Hier is waarschijnlijk ook de traditie van de volle maanwandeling geboren. De heilige Agnes was een meisje van 13 jaar in het Rome in de vierde eeuw na Christus. Door een samenloop van omstandigheden werd zij helaas onthoofd op 21 january, een gebeurtenis die mede tot gevolg had dat ze later heilig verklaard werd. Zeker toen bij haar graf engelen verschenen en een wit schaap, symbool van puurheid. Bij de viering van de heilige Agnes op 21 januari is het traditie geworden dat jonge vrouwen kunnen dromen van hun aanstaande man. Ze moeten hierbij een aantal rituelen uitvoeren zoals het achteruit de trap oplopen bij het naar bed gaan, of een speciale cake eten na een dag vasten. In Schotland gaan groepen vrouwen de akkers op, strooien zij zaden en zingen zij de volgende Hymne :

“Agnes sweet and Agnes fair,
Hither, hither, now repair;
Bonny Agnes, let me see
The lad who is to marry me ”

Mijn theorie is nu dat de traditionele amandel bloesem wandeling ook op 21 januari plaatsvond. Het bloeien van de bomen lijkt steeds wat te verschuiven richting lente, dus laten we ervan uit gaan dat honder jaar geleden de bloesem in januari was. Dan zou de kracht van de amandelbloesem in het volle maanlicht, het versterken van de vruchtbaarheid, gecombineerd met de viering van St. Agnes en het dromen over de aanstaande bruidegom een logische combinatie vormen. En ook al zit ik er naast, er lijken allerlei aanwijzingen te zijn dat de Vallei van St. Agnes, zwanger van tradities, de meest Romantische vallei van Ibiza genoemd mag worden.

almonds_stmateu1Maar er zijn ook andere plekken op het eiland waar de witte en roze zijdeachtige bloemen hun pracht laten zien. Achter San Juan op de weg naar Portinatx liggen een aantal goed verzorgde velden. En ook achter San Agustin vlakbij St. Joseph staan velden met bomen vol geurende bloesems. Natuurlijk staan over het hele eiland her en der bloeiende Amandelbomen. Afhankelijk van windrichtingen en hoeveelheid regenbuien is het elk jaar weer zoeken waar de mooiste bloesem te vinden is. En wanneer natuurlijk, want dat hangt ook sterk van de elementen af. Wandel organisaties zoals Hiking Ibiza organiseren op Ibiza tijdens die volle maanperiode wandelingen in de vallei van St. Agnes. Wie wil, kan hierbij natuurlijk zijn of haar eigen ritueel uitvoeren­. Al voelt het wandelen tussen die zee van witte bloemen al als een ritueel op zichzelf. De bloemen weerkaatsen het maanlicht en een zacht zilveren gloed verheft het geheel tot een sprookjesachtig niveau. Er mag gekust worden !

Lucien Lecarme
www.ibizapowerspot.com / www.hikingibiza.nl / www.facebook.com/hikingibiza

Ibiza Powerspot Retreats organiseert Yoga, Hiking en Mindfulness retreatswww.ibizapowerspot.com/hiking-yoga-retreat

Mannelijk leiderschap vanuit het hart

Opeens heb ik geen zin om naar een feestje te gaan op oudejaarsavond. Er is werk aan de winkel in 2017. Alle inzichten en kracht en inspiratie die ik de afgelopen jaren op Ibiza heb opgedaan wil ik nu met licht en liefde integreren in mijn werk in 2017. Mijn boek Krachtplek is daar een eerste manifestatie van. En het voelt alsof er geen tijd verloren moet worden. Kennis en bewustijn verspreiden, mensen samenbrengen die leiding willen en kunnen geven aan de veranderingen die onvermijdelijk zijn.

Masculinity2

Hiervoor is zowel mannelijke daadkracht en doorzettingsvermogen nodig als vrouwelijke wijsheid en de kracht tot verbinden. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan hun persoonlijke transformatie, met 21 december 2012 als kurk die vanaf de fles van het nieuwe aarde-bewustzijn ging. Mannen gingen vaak een eenzame strijd aan door de donkerte van hun schaduw en brachten evenwicht in hun systeem van ratio, authoriteit en hart energie en gegrond zijn. Vrouwen komen massaal in hun kracht te staan na al die jaren van onderdrukking, met hun magische verbinding van hun goddelijkheid en wijsheid en natuurlijke scheppende kracht. Nu wordt het tijd deze kwaliteiten te vereenigen en als volwassen ouders de mensheid bij de hand te nemen.

Zoals de schrijver Ton van der Kroon het mooi verwoord in zijn boeken : De mensheid lijkt langzaam uit haar pubertijd te komen. En dan met name mannen. Mannen die meegewerkt hebben aan de instandhouding van patriachale structuren, banken, overheden, en bedrijven. Mannen die regeerden vanuit hun ratio, kracht en superioriteitsgevoel. Mannen die zich afzetten tegen hun moeder, zoals zonen dat in hun pubertijd doen. Nu zijn deze mannen gegroeid en volwassen geworden en kunnen ze vanuit hun hart zich opnieuw verbinden met het vrouwelijke principe. De man brengt hiermee de verbinding tot stand tussen Vader zon, de eeuwige krachtbron en inspiratie tot daadkracht, en moeder aarde. Het principe van vergeving en transformatie, de bron waar iedereen uiteindelijk vandaan komt en waarmee we in een nieuwe relatie van respect en liefde nieuwe structuren kunnen gaan vormgeven.

BBQMaar er is enige urgentie bij, er is werk aan de winkel. En ik heb er zin in! zoveel mooie uitdagingen wachten ons. Dus mogen in 2017 alsjeblieft de nieuwe leiders opstaan?, of zich nog meer zichtbaar maken? De leiders die kracht combineren met liefde en niet met macht om de macht. Die geaard zijn en ook een verbinding hebben met het Goddelijke plaatje. Die creativiteit koppelen aan slagvaardigheid en die voor hun visie durven te gaan staan. Mannen en vrouwen die een sterk ontwikkeld moreel kompas hebben en zich willen inzetten voor duurzaamheid, lange termijn visies en het algemeen belang. En bovenal met respect voor de aarde, haar bronnen en rijkdom. Mensen die hun persoonlijke strijd gestreden hebben, geen machtspelletjes meer te projecteren hebben en die uitgaan van verbinding en heelheid. Nu is het tijd al onze kennis en kosmisch bewustzijn en eenheidservaringen te integreren in onze mooie taak: De integratie van dit nieuwe bewustzijn in de aardse dag tot dag realiteit. Het navelstaren is zo ongeveer afgelopen.

 

Een kleine terugblik leert het volgende. Nemen we eerst Nederland als voorbeeld. We zijn in ons voormalig gidsland de afgelopen zeg 12 jaar geconfronteerd met falend leiderschap op veel terreinen. Het begon met een gedoogkabinet van de VVD. Moederskind Rutte moest met zijn valse lach zijn gebrek aan ballen en moreel gezag vier jaar lang verhullen. En daarna deel twee van het boek: Rutte en het doelloos volgen van het geld. Als land zijn we als zovele andere landen om ons heen afgegleden naar het leiden van ons land als een bedrijf. Om winst te kunnen blijven behalen werd in een rap tempo natuur en cultuur verkapitaliseerd. Zelfs vluchtelingen worden gezien als kosten en opbrengstenpost voor ons land. De pijnlijke afwezigheid van visie werd ook verhuld door de schijnzekerheid van het halen van ons begrotingstekort. Vader EUROPA dreigde met afwijzing als zijn kinderen niet aan de 4 procents norm voldeden, als een rapport waar geen onvoldoende gehaald mag worden. Bij landen die niet voldeden zoals Griekenland en Italie werd zonder verkiezingen de Koning van de troon gestoten en een nieuwe man geinstalleerd die nog meer op de centjes lette, dictators van de broekkriem. Zelfs landen werden slaaf van het Europees Monetaire Fonds, een private onderneming in Zurich. We zijn jarenlang collectief, en vooral in ons denken, gegijzeld door het begrip ‘tekort’, en vooral ‘schuld’. Maar er is geen enkele schuld dan die aan jezelf, het niet volledig in je kracht komen en vanuit een hogere afstemming je liefde verspreiden om je heen. Landen als Finland hebben dit wel begrepen en experimenteren nu met een basisinkomen voor iedereen. En dan komen in maart de verkiezingen eraan. Wilders loopt voor in de peilingen. Door het gebrek aan leiderschap en visie is ons land zozeer uit elkaar gevallen en verdeeld geraakt dat mensen genoeg hebben van de gevestigde orde. Dit is in feite een normale behoefte gezien de omstandigheden, en het hele politieke systeem is zeker aan revisie toe. Maar men schijnt nu alleen nog maar uit angst te kunnen kiezen voor de slechts mogelijke weg. Het lijkt alsof we nog verder in onze schaduw moeten afzinken als land om uiteindelijk het licht aan de horizon te kunnen ontwaren. Of komt het omdat er gewoon geen nieuwe leiders met visie zichtbaar zijn, met oplossingen die passen in de tijdsgeest? Het punt is dat we collectief zullen moeten loslaten, en loslaten doet pijn! De angst van het onzekere daarachter is voor velen nog te groot.

180926-scher-masculinity-101-tease_xtjche

In Amerika is die polerisatie nog sterker. Mensen als Trump zijn symbolen van het tot het uiterste vasthouden aan patriachale structuren die gebaseerd zijn op rede, mannelijke authoriteit, geld, macht, materialisme en het volk verdelen in ‘winners and loosers’. Zoveel mensen zien en voelen dat dit de laatste krampachtige pogingen zijn voor de instandhouding van de door mannen gedomineerde overheersing, spierballenpolitiek en hebzucht en eigenbelang. Deze darth fathers of duistere koningen zullen uiteindelijk ook zelf slachtoffer worden, van de geschiedenis. Een kop van jut, marktverkopers die lege waren aanprijzen op een markt die al gesloten is omdat om de hoek een vruchtbare ruileconomie is ontstaan gebaseert op overvloed, gelijkheid en werkelijke behoeften van mensen. Veel initiatieven en alternatieven dienen zich al aan. Het zijn de nieuwe vormen gemaakt van het vuur binnen in de aarde zelf. De lava die jaren lang onder de oppervlakte heeft gesudderd en nu zozeer verhit is dat die stromen van liefde en kracht de oude gebouwen van authoriteit, rede en agressie transformeren in meer organische mensvriendelijke vormen.

Allereerst is er leiding over jezelf nodig, gezag over je eigen bewustzijn. Bij mannen dus verbinding met het hart en het volwassen kunnen integreren van vrouwelijke principes. De vrouwen, Priesteressen en Godinnen van deze tijd moeten niet vergeten dat zij niet zonder mannen kunnen. De man is niet de softie die niet tot actie kan komen of de tiran en veroorzaker van al het kwaad. Die man is ook slachtoffer geweest, en heeft zijn eigen schaduw geprojecteerd op het wereldtoneel in plaats van de pijn van afgescheiden te zijn van de moeder te verwerken. Vaak hebben deze mannen ook maar gedaan wat hun is opgedragen door hun vaders, het onderwijs en door het systeem. Hun staat nog veel werk te wachten op het gebied van persoonlijke transformatie, een eenzame en pijnlijke weg voor velen.

inspirational-motivational-image-quotes-quotations-roxanajonescom-the-heart-is-leader

Maar nu is het tijd voor verandering. En die verandering komt van binnenuit. Vanuit die persoonlijke transformaties die overal om ons heen en in ons zelf plaatsvinden staan vanzelf de nieuwe leiders op. Ze komen langszaam bovendrijven zoals de Gouverneur van de staat Californie die recht vanuit zijn hart sprak op een conferentie van wetenschappers over klimaatverandering. Als een wijze vader wijst hij de puber Trump terecht die zich afzet tegen alles wat op dit moment wenselijk en ook hoogstnoodzakelijk is op het gebied van het omkeren van de wereldwijde opwarming van de aarde. En zo zullen de komende tijd in snel tempo nog meer leiders opstaan.

De mannen circkels en retreats poppen als paddenstoelen uit de grond. Sterker nog, wij organiseren er zelf een op Ibiza eind october 2019!  Meer info hier>>

voorkant_retreatflyer_powerspot

Deze tijden van het extreem vathouden aan systemen die niet meer werken creert zoals het lijkt vanzelf een dynamiek dat nieuwe leiders zich geroepen zullen voelen hun waarheid te spreken. Als zij praten over liefde, verbinding en moeder aarde klinkt dit opeens niet meer jaren ’80 soft. Zeker als zij vanuit hun authentieke zelf spreken, en als zij ook de moed hebben er zelf naar te leven en te handelen. De coaches, healers, sjamanen, schrijvers, sprekers en leiders van deze nieuwe tijd gaan het druk krijgen. Maar zij zullen meer en meer voelen dat zij niet alleen staan. Een onzichtbare kracht lijkt hen als een wind in de rug de juiste richting te wijzen. Terwijl alle nog rebellerende pubers die met een verkrampte botox glimlach het deuntje van pakken wat je pakken kan zingen de toorn van een sterker wordende moeder kunnen verwachten. Zij zullen hun eigen walkabout moeten gaan maken, zelf tot inzicht moeten komen, geleid door het steeds sterker wordende veld van eenheid en liefde dat als een web van draden door ons heen gesponnen is. Waar we eigenlijk gewoon uit bestaan. Er is geen vijand, er is geen moslim, er is geen begrotingstekort, er is geen collectieve schuld, er is geen vluchtelingen problematiek, er is zelfs geen angst zolang je deze liefdevol omarmt, er is geen verdeling, er is geen schaarste. Er is onze mooie geweldige aarde, onze bron van alles. En wij zijn er: lichtgevende wezens met ongekend potentieel, met de kracht tot verbinding en heling, en bovenal met een liefde die alleen maar groeit en groeit voor onszelf en alles om ons heen.

We gaan een enerverend 2017 tegemoet, de nieuwe leiders mogen opstaan

omslag_krachtplek

 

Bestel het boek Krachtplek hier

Presentatie toekomstroman Krachtplek in Amsterdam

Dit is de tekst van mijn presentatie van mijn debuutroman ‘Krachtplek‘ in Amsterdam,
26 februari 2017.

presentatie

Lieve Mensen,

Ik ben nu een week in Nederland, en wordt opgezogen vanuit het ibiza licht in een Hollands moeras van polarisatie, verdeeldheid en angst. Waar vroeger de Nederlandse polder tot een weidse blik uitdaagde en de middenweg gevonden werd in consensus, lijken er nu alleen nog maar koeien op de weg en lijkt iedereen weg te duiken achter een hoog opgetrokken heras hekwerk van wantrouwen in de overtuiging dat ergens in die polder een jihadist schuilgaat achter een molen. En dat die wereld achter dat hek gewelddadig, haatdragend en onveilig is. En wees eerlijk: in wat voor land leven we als Wilders zijn eigen cordon, bedoeld om hem te beschermen tegen terugkaatsende haat, niet meer kan vertrouwen? Twitter is de spreekbuis van de onderbuik, 140 tekens van woede, verbittering, onbegrip en intolerantie bepalen het nieuws in Nederland.

Maar het is natuurlijk naar waar je kijkt en hoe je kijkt. Of je meehelpt een nieuwe wereld te creëren of dat je enkel consumeert op de golven van onvrede, schaarste en separatie. Het is allemaal een state of mind, en in die zin een illusie.

Maar een middenweg is niet meer mogelijk. Dit is een tijd van kiezen. Consensus is uit, weg met het poldermodel. En als je om je heen kijkt lijkt het daadwerkelijk zo dat er een steeds grotere tweedeling gaande is tussen mensen die kiezen voor transformatie, en mensen die gaan voor weerstand en angst.

KRACHTPLEK_1Storm
De storm die enkele dagen geleden over Nederland raasde is misschien wel die weerstand, een zeil dat bol staat van haat en onbegrip, verdeeldheid en tegen-zijn, en dat het schip tegen de golven op de verkeerde kant opstuurt, tegen de natuurlijke stroom in. Kapitein Rutte die Nederland willen blijven uitventen als bedrijf, de mensen als loonslaven. Doe eens normaal, betekent ook dat het niet gewenst is verder dan je grenzen te kijken…iets waar Nederlanders vroeger erg goed in waren.
Er is geen normaal meneer Rutte, alleen de conventie die zich erbij neergelegd heeft dat de aarde de voorraadschuur is en er nog meer geconsumeerd moet worden.

Tweedeling en how to fix ?
Er is een tweedeling van bewustzijn gaande, maar de kopgroep vernieuwers heeft een gat geslagen met het peloton. Feit is dat er steeds meer mooie initiatieven zijn van creatieve mensen die een antwoord geven op de vraag : how can we fix this ? Die geïnvesteerd hebben in persoonlijke ontwikkeling in plaats van een flatscreen, die het eiland hebzucht achter zich gelaten hebben. Yoga is nog nooit zo populair geweest, ayahuasca is bezig aan een wereldwijde opmars en er zijn inmiddels ECO supermarkten te vinden in Nederland.

Justdiggit
Ik liep gisteren op Amsterdam CS en zie een grote campagne van justdiggit, een grote organisatie die de aarde kouder wil maken door miljoenen bomen te planten in droge gebieden, want bomen maken regen. Het is een cyclus. Hoe simpel kan het zijn?

Patchamama niet meer hippy
En zo leren langzaam steeds meer mensen te luisteren naar moeder aarde, Patchamama. Ja, ik durf die woorden in de mond te nemen…en het voelt steeds minder Ibiza Hippy, soft of wereldvreemd. Moede aarde: de oudste religie op aarde die bezig is aan een sterke comeback.

Maar, toch die tweedeling. De angstig consumerende loonslaaf versus de creërende authentieke ECO shopper. Maar ook dat schuurt ergens.

omslag_krachtplek

Verbinding spirituele dominantie en roepende Zielen
Hoe verbind je die groepen ? Hoe wordt de kloof overbrugt tussen bewuste geesten die zich soms verschansen achter spirituele zelfoverschatting, en dolende zielen verdwaald en roepend in een woestijn van consumptie, vervlakking en algehele lam-ledigheid.

Zal binnen afzienbare tijd de kritische massa van bewustzijn bereikt worden? Misschien moet de mensheid hiervoor nog verder afzakken in de donkere schachten van het populisme, haar schaduw.  Maar je ziet nu al dat dit voeding geeft aan nieuwe leiders die vanuit hun hart durven praten, verbinding en co-creatie van grote clusters van groepen wereldwijd die opstaan. Standing Rock, Elon Musk, Bentinho Massaro en Jonny de Mol.

Schrijven
In de rust, vrede en kracht van Ibiza, tegenover die krachtplek, heb ik in vele ochtenden onder de sterren en omringd door katten mijn boek geschreven, heb ik de wind die daar waaide vertaald naar meer dan 77.000 woorden.

Keuze
Krachtplek staat symbool voor een reis die velen op dit moment maken. Een zoektocht naar de eigen kracht, op het moment dat instituten waar we altijd op hebben vertrouwd het laten afweten en als kaartenhuizen in elkaar zakken. En het besef dat we elk moment zelf een keuze hebben. Tussen licht of donker, liefde of haat. Tussen de puinhopen van politieke, economische en religieuze systemen is de oudste religie op aarde bezig aan een sterke comeback.

Het is tijd dat de boochap de wereld overgaat!

Presentatie toekomstroman Krachplek
Kapitein Zeppos, Amsterdam
26 februari

www.ibizapowerspot.com/krachtplek
www.bol.com