Mannelijk leiderschap vanuit het hart

Opeens heb ik geen zin om naar een feestje te gaan op oudejaarsavond. Er is werk aan de winkel in 2017. Alle inzichten en kracht en inspiratie die ik de afgelopen jaren op Ibiza heb opgedaan wil ik nu met licht en liefde integreren in mijn werk in 2017. Mijn boek Krachtplek is daar een eerste manifestatie van. En het voelt alsof er geen tijd verloren moet worden. Kennis en bewustijn verspreiden, mensen samenbrengen die leiding willen en kunnen geven aan de veranderingen die onvermijdelijk zijn.

Masculinity2

Hiervoor is zowel mannelijke daadkracht en doorzettingsvermogen nodig als vrouwelijke wijsheid en de kracht tot verbinden. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan hun persoonlijke transformatie, met 21 december 2012 als kurk die vanaf de fles van het nieuwe aarde-bewustzijn ging. Mannen gingen vaak een eenzame strijd aan door de donkerte van hun schaduw en brachten evenwicht in hun systeem van ratio, authoriteit en hart energie en gegrond zijn. Vrouwen komen massaal in hun kracht te staan na al die jaren van onderdrukking, met hun magische verbinding van hun goddelijkheid en wijsheid en natuurlijke scheppende kracht. Nu wordt het tijd deze kwaliteiten te vereenigen en als volwassen ouders de mensheid bij de hand te nemen.

Zoals de schrijver Ton van der Kroon het mooi verwoord in zijn boeken : De mensheid lijkt langzaam uit haar pubertijd te komen. En dan met name mannen. Mannen die meegewerkt hebben aan de instandhouding van patriachale structuren, banken, overheden, en bedrijven. Mannen die regeerden vanuit hun ratio, kracht en superioriteitsgevoel. Mannen die zich afzetten tegen hun moeder, zoals zonen dat in hun pubertijd doen. Nu zijn deze mannen gegroeid en volwassen geworden en kunnen ze vanuit hun hart zich opnieuw verbinden met het vrouwelijke principe. De man brengt hiermee de verbinding tot stand tussen Vader zon, de eeuwige krachtbron en inspiratie tot daadkracht, en moeder aarde. Het principe van vergeving en transformatie, de bron waar iedereen uiteindelijk vandaan komt en waarmee we in een nieuwe relatie van respect en liefde nieuwe structuren kunnen gaan vormgeven.

BBQMaar er is enige urgentie bij, er is werk aan de winkel. En ik heb er zin in! zoveel mooie uitdagingen wachten ons. Dus mogen in 2017 alsjeblieft de nieuwe leiders opstaan?, of zich nog meer zichtbaar maken? De leiders die kracht combineren met liefde en niet met macht om de macht. Die geaard zijn en ook een verbinding hebben met het Goddelijke plaatje. Die creativiteit koppelen aan slagvaardigheid en die voor hun visie durven te gaan staan. Mannen en vrouwen die een sterk ontwikkeld moreel kompas hebben en zich willen inzetten voor duurzaamheid, lange termijn visies en het algemeen belang. En bovenal met respect voor de aarde, haar bronnen en rijkdom. Mensen die hun persoonlijke strijd gestreden hebben, geen machtspelletjes meer te projecteren hebben en die uitgaan van verbinding en heelheid. Nu is het tijd al onze kennis en kosmisch bewustzijn en eenheidservaringen te integreren in onze mooie taak: De integratie van dit nieuwe bewustzijn in de aardse dag tot dag realiteit. Het navelstaren is zo ongeveer afgelopen.

 

Een kleine terugblik leert het volgende. Nemen we eerst Nederland als voorbeeld. We zijn in ons voormalig gidsland de afgelopen zeg 12 jaar geconfronteerd met falend leiderschap op veel terreinen. Het begon met een gedoogkabinet van de VVD. Moederskind Rutte moest met zijn valse lach zijn gebrek aan ballen en moreel gezag vier jaar lang verhullen. En daarna deel twee van het boek: Rutte en het doelloos volgen van het geld. Als land zijn we als zovele andere landen om ons heen afgegleden naar het leiden van ons land als een bedrijf. Om winst te kunnen blijven behalen werd in een rap tempo natuur en cultuur verkapitaliseerd. Zelfs vluchtelingen worden gezien als kosten en opbrengstenpost voor ons land. De pijnlijke afwezigheid van visie werd ook verhuld door de schijnzekerheid van het halen van ons begrotingstekort. Vader EUROPA dreigde met afwijzing als zijn kinderen niet aan de 4 procents norm voldeden, als een rapport waar geen onvoldoende gehaald mag worden. Bij landen die niet voldeden zoals Griekenland en Italie werd zonder verkiezingen de Koning van de troon gestoten en een nieuwe man geinstalleerd die nog meer op de centjes lette, dictators van de broekkriem. Zelfs landen werden slaaf van het Europees Monetaire Fonds, een private onderneming in Zurich. We zijn jarenlang collectief, en vooral in ons denken, gegijzeld door het begrip ‘tekort’, en vooral ‘schuld’. Maar er is geen enkele schuld dan die aan jezelf, het niet volledig in je kracht komen en vanuit een hogere afstemming je liefde verspreiden om je heen. Landen als Finland hebben dit wel begrepen en experimenteren nu met een basisinkomen voor iedereen. En dan komen in maart de verkiezingen eraan. Wilders loopt voor in de peilingen. Door het gebrek aan leiderschap en visie is ons land zozeer uit elkaar gevallen en verdeeld geraakt dat mensen genoeg hebben van de gevestigde orde. Dit is in feite een normale behoefte gezien de omstandigheden, en het hele politieke systeem is zeker aan revisie toe. Maar men schijnt nu alleen nog maar uit angst te kunnen kiezen voor de slechts mogelijke weg. Het lijkt alsof we nog verder in onze schaduw moeten afzinken als land om uiteindelijk het licht aan de horizon te kunnen ontwaren. Of komt het omdat er gewoon geen nieuwe leiders met visie zichtbaar zijn, met oplossingen die passen in de tijdsgeest? Het punt is dat we collectief zullen moeten loslaten, en loslaten doet pijn! De angst van het onzekere daarachter is voor velen nog te groot.

180926-scher-masculinity-101-tease_xtjche

In Amerika is die polerisatie nog sterker. Mensen als Trump zijn symbolen van het tot het uiterste vasthouden aan patriachale structuren die gebaseerd zijn op rede, mannelijke authoriteit, geld, macht, materialisme en het volk verdelen in ‘winners and loosers’. Zoveel mensen zien en voelen dat dit de laatste krampachtige pogingen zijn voor de instandhouding van de door mannen gedomineerde overheersing, spierballenpolitiek en hebzucht en eigenbelang. Deze darth fathers of duistere koningen zullen uiteindelijk ook zelf slachtoffer worden, van de geschiedenis. Een kop van jut, marktverkopers die lege waren aanprijzen op een markt die al gesloten is omdat om de hoek een vruchtbare ruileconomie is ontstaan gebaseert op overvloed, gelijkheid en werkelijke behoeften van mensen. Veel initiatieven en alternatieven dienen zich al aan. Het zijn de nieuwe vormen gemaakt van het vuur binnen in de aarde zelf. De lava die jaren lang onder de oppervlakte heeft gesudderd en nu zozeer verhit is dat die stromen van liefde en kracht de oude gebouwen van authoriteit, rede en agressie transformeren in meer organische mensvriendelijke vormen.

Allereerst is er leiding over jezelf nodig, gezag over je eigen bewustzijn. Bij mannen dus verbinding met het hart en het volwassen kunnen integreren van vrouwelijke principes. De vrouwen, Priesteressen en Godinnen van deze tijd moeten niet vergeten dat zij niet zonder mannen kunnen. De man is niet de softie die niet tot actie kan komen of de tiran en veroorzaker van al het kwaad. Die man is ook slachtoffer geweest, en heeft zijn eigen schaduw geprojecteerd op het wereldtoneel in plaats van de pijn van afgescheiden te zijn van de moeder te verwerken. Vaak hebben deze mannen ook maar gedaan wat hun is opgedragen door hun vaders, het onderwijs en door het systeem. Hun staat nog veel werk te wachten op het gebied van persoonlijke transformatie, een eenzame en pijnlijke weg voor velen.

inspirational-motivational-image-quotes-quotations-roxanajonescom-the-heart-is-leader

Maar nu is het tijd voor verandering. En die verandering komt van binnenuit. Vanuit die persoonlijke transformaties die overal om ons heen en in ons zelf plaatsvinden staan vanzelf de nieuwe leiders op. Ze komen langszaam bovendrijven zoals de Gouverneur van de staat Californie die recht vanuit zijn hart sprak op een conferentie van wetenschappers over klimaatverandering. Als een wijze vader wijst hij de puber Trump terecht die zich afzet tegen alles wat op dit moment wenselijk en ook hoogstnoodzakelijk is op het gebied van het omkeren van de wereldwijde opwarming van de aarde. En zo zullen de komende tijd in snel tempo nog meer leiders opstaan.

De mannen circkels en retreats poppen als paddenstoelen uit de grond. Sterker nog, wij organiseren er zelf een op Ibiza eind october 2019!  Meer info hier>>

voorkant_retreatflyer_powerspot

Deze tijden van het extreem vathouden aan systemen die niet meer werken creert zoals het lijkt vanzelf een dynamiek dat nieuwe leiders zich geroepen zullen voelen hun waarheid te spreken. Als zij praten over liefde, verbinding en moeder aarde klinkt dit opeens niet meer jaren ’80 soft. Zeker als zij vanuit hun authentieke zelf spreken, en als zij ook de moed hebben er zelf naar te leven en te handelen. De coaches, healers, sjamanen, schrijvers, sprekers en leiders van deze nieuwe tijd gaan het druk krijgen. Maar zij zullen meer en meer voelen dat zij niet alleen staan. Een onzichtbare kracht lijkt hen als een wind in de rug de juiste richting te wijzen. Terwijl alle nog rebellerende pubers die met een verkrampte botox glimlach het deuntje van pakken wat je pakken kan zingen de toorn van een sterker wordende moeder kunnen verwachten. Zij zullen hun eigen walkabout moeten gaan maken, zelf tot inzicht moeten komen, geleid door het steeds sterker wordende veld van eenheid en liefde dat als een web van draden door ons heen gesponnen is. Waar we eigenlijk gewoon uit bestaan. Er is geen vijand, er is geen moslim, er is geen begrotingstekort, er is geen collectieve schuld, er is geen vluchtelingen problematiek, er is zelfs geen angst zolang je deze liefdevol omarmt, er is geen verdeling, er is geen schaarste. Er is onze mooie geweldige aarde, onze bron van alles. En wij zijn er: lichtgevende wezens met ongekend potentieel, met de kracht tot verbinding en heling, en bovenal met een liefde die alleen maar groeit en groeit voor onszelf en alles om ons heen.

We gaan een enerverend 2017 tegemoet, de nieuwe leiders mogen opstaan

omslag_krachtplek

 

Bestel het boek Krachtplek hier

Comments are closed.